Uncategorized

Äänen intensiteetti

Intensiteetti on fysiikassa suure, joka ilmoittaa kuinka paljon energiaa siirtyy. Tämä intensiteetin arvo on valittu akustiikassa äänen intensiteettitason . I määritetään, kuinka monta wattia energiaa vaikuttaa neliömetrillä eli.

Koska ihmisen kuuloalueella herkkyys on laaja, tulee äänen. Kuinka suuri on kolmen samanlaisen moottoripyörän intensiteettitaso? LIKe, Turun ammattikorkeakoulu Oy.

Minimiäänentasojen paikat eri taajuuksilla.

Esimerkki kuorsaajasta eri etäisyydellä ja useampi kuorsaaja yhteenlaskettuna. Siinä samalla mietin, että eikös valon ja äänenkin intensiteetti käyttäytynyt. Tällöin ei enää päde tuo neliölaki vaan äänen intensiteetti on verrannollinen . Teen virheen jossain kohdassa laskua (tai ajatusmallissani on vika) ja kaipaan apua. Konsertissa asetettiin äänen voimakkuuden mittari metrin päähän kaiuttimesta.

Erkille desibelin intensiteettitasolla. Kuinka olisi: Akustisessa fonetiikassa äänen fysikaalisten ominaisuuksien yhteydessä intensiteetti ilmaisee äänessä välittyvää tehoa pinta-alayksikköä kohti. Ihmisen kuuleman äänen taajuus on välillä Hz – kHz. I saadaan, kun pinnan läpi kohtisuoraan kulkeva teho jaetaan .

Standardi intensiteettisondi mittaa . Jos ääni saa edetä vapaasti äänilähteestä, äänen intensiteetti pienenee . Kaupunki on asettanut konsertille desibelin ylärajan. Yläraja kuitenkin ylitettiin kolmella desibelillä. Kuinka paljon äänen intensiteetin pitää pienentyä, jotta äänen inteniteettitaso laskee dB:stä dB:iin? Laskin siis intensiteetit molemmissa .