Uncategorized

Eripariliitosten hitsaus

Yleensä seostamattoman teräksen hitsaus ruostumattomaan teräkseen, ns. AUSTENIITTIS-FERRIITTISTEN ERIPARILIITOSTEN HITSAUS. Soveltuu myös pohjustuspalkojen .

Lisäksi tarkoituksena on arvioida prosessien hyviä ja huonoja puolia, ongelmakohtia sekä soveltuvuuskohteita. Eripariliitosten hitsauksessa voi syntyä suuri määrä erilaisia hitsiaineen . Pinnoitettujen terästen ja ”musta-ruostumaton” -eripariliitosten hitsaukset. Vastaavan koostumuksen omaavien AISI 3-tyyppisten terästen hitsaus.

Seoslanka, musta-ruostumaton-eripariliitokset. Hitsaus on läsnä kaikkialla teollisuuden toiminnoissa, minkä vuoksi sillä on . Onnistuneen hitsaustuloksen saavuttamiseksi on yleensä. Tuottaa lujan austeniittis-ferriittisen hitsiaineen, . Ruostumattomien terästen eripariliitosten hitsauslisäaineet.

Mig-lanka AWS ER309LSi : Böhler AWS ER309LSi on yliseostettu umpilanka ns. Lopuksi käsitellään erilaisten eripariliitos- ten hitsausta. Kirjassa on hyödynnetty niin ulkomaista kuin kotimaistakin . Kuparin ja kupariseosten hitsaus eroaa merkittävästi esimerkiksi terästen.

Hitsauspuikko ruostumattomien ja haponkestävien terästen hitsaukseen. Kovahitsauslanka hankaavan kulutuksen alaisten MAG-hitsaukseen. Hitsiaineella on hyvä säröjenvastustuskyky, ja siksi se sopii vaikeasti hitsattavien voimakkasti karkenevien terästen hitsaukseen. Se soveltuu myös päällehitsauksessa . Hitsaus- pinnoitteen laatu vaikuttaa suoraan kompo- nentin elinikään.

Työssä selvitetään lisäksi laserhitsauksen etuja tavanomaisiin hitsausprosesseihin verrattuna eripariliitosten hitsauksessa. Työn kokeellisessa osiossa hitsattiin . Pääpaino on hitsauksen ja eri terästen.