Uncategorized

Haravointijäte metsään

Joidenkin pienempien pensaiden risuja ja oksia olen kottareilla vienyt 100m päähän metsän reunaan, mutta ei varmaan pari kottarillista riittäisi omenapuun . Harmittomalta tuntuvat haravointijätteet pilaavat suomalaista. Siivousinnossa kannattaa muistaa puutarhajätteen oikea käsittely: vaikka oma piha puhdistuu, jäte ei saa päätyä puistoihin, metsiin eikä .

Suuri määrä epämääräistä puutarhajätettä ei maadu . Puutarhajätteet maksutta jäteasemalle, ei metsiin ja puistoihin. Kotitaloudet voivat tuoda maksutta haravointijätteitä ja risuja kaikille . Onko oikein että naapurit kärräävät haravointi jätteensä yhtiön yhteiseen metsään.

Usein vielä niin että kaikki roskat ovat näkösällä. Yleiset alueet, puistot ja metsät eivät ole puutarhajätteen eli risujen, oksien ja haravointijätteen läjitysalueita. Haravointijätteen vastaanotto ei ole bisnestä. Kiertokapula ottaa vastaan puutarhajätettä, koska sitä ei haluta metsiin tai toisten maille.

Mikäli risujen ja haravointijätteiden käsittely ei ole mahdollista omalla . Pensasaidoissa voi olla piikkejä ja jos leikkuujäte viedään puistoon tai metsään, piikit voivat päätyä koirien tassuihin tai lasten sormiin ja . Metsä-Tuomelan jäteasema on avoinna pientuojille haravahumppa-lauantaina 7. Riihimäellä kiinteistöittäisessä keräyksessä haravointijäte voidaan . Luontoon jätetty puutarhajäte rehevöittää metsän kasvillisuuspohjaa, mikä johtaa muun muassa nokkosen runsastumiseen.

Lehdet, risut, ruohonleikkuujätteet ja . Hitaasti maatuva puutarhajäte vähentää alueen virkistyskäyttöarvoa, tukkii ojia ja rehevöittää metsän kasvillisuuspohjaa. Risujen ja haravointijätteen keräys. Risut ja oksat viedään puujätteen hyötyjätekentälle ja haravointijäte suoraan kompostointikentälle. Se muistuttaa, että puutarhanhoidossa syntyvät risut, oksat ja haravointijäte on haketettava ja kompostoitava omassa pihassa, niille voi tilata . Oksat ja muu haravointijäte tulee toimittaa jätekeskukseen erikseen tai siten, että. Pellon tai metsän laajamittaisesta kulotuksesta on aina ilmoitettava . Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveystoimialan terveyspalvelujen ajankohtaiset tiedotteet.

Metsiin sekä puisto- ja viheralueille läjitetty puutarhajäte maatuu hitaasti,. Metsäsairila Oy järjestää Mikkelin haja-asutusalueen jätehuollon sekä ylläpitää Metsä-Sairilan jätekeskusta sekä ekopisteitä. Keväisiä puutarhatöitä tehdessä on hyvä muistaa, että puutarhajätettä ei saa viedä yleisille alueille. Jätteen läjittäminen esimerkiksi metsään . Oksat ja haravointijätteet noudetaan eri kierroksilla, joten niitä ei pidä sekoittaa keskenään.

Lajitellut risut ja oksat otetaan vastaan maksutta, haravointijätteestä peritään pääsääntöisesti pieni käsittelymaksu. LSJH:n jäteneuvonta vastaa, neuvoo ja .