Uncategorized

Karkaisu lämpötilat

Karkaisu suoritetaan nousulämpötilassa. Jos on tapahtunut ylikuumentuminen, taotaan sitä kunnes saavutetaan oikea lämpötila. VälimuistissaSamankaltaisialämpötilat vähentävät ruostumattomien terästen sitkeyttä ja ruostumatto- muutta – ts.

Yli 7°C:n lämpötilassa raudan kiderakenne muuttuu austeniittiseksi. Olen toholla karkaissut terän veteen sellaisessa lämpötilassa että. Lämpötilan laskiessa lyöntien voimaa vähennetään.

Teräksen kuumentaminen lämpötilaan, jossa sen rakenne on.

Sitä voi pajaolosuhtteissa tutkia kipinäsuihkun ominaisuuksista hiottaessa. Kotikonstein on hankala päästä riittäviin lämpötiloihin kromiteräksiä karkaistaessa. Kun karkaisu lämpötilat ovat niin tarkkoja, niin minkälaisin menetelmin sitä . Jos muokkaus päättyy liian korkeassa lämpötilassa, ehtii . Tässä kohtaa öljyssä olevan terän lämpötila tulisi laskea mahdollisimman nopeasti alle 1asteeseen, jolloin karkaisu onnistuu ja siitä tulee . Päästö on alhaisessa lämpötilassa (1ºC – 6ºC) suoritettava.

Neutraalikarkaisu käsittää austenoinnin, karkaisun ja nuorrutuksen, ja sen tarkoitus on . Alieutektoidisilla teräksillä . Koska nuorrutus käsittää teräksen karkaisun ja sitä seuraavan päästön.

Jos aihio on austenniittista=hiiletön, ei karkaisu onnistu. Pitoajat usein pitkiä jos karbideja aikoo, ja lämpötilat korkeita ettei tuollaisilla . Kun terä on puukon näköinen, on vuorossa karkaisu. Karkeneminen riippuu myös vedestä ja sen lämpötilasta.

Kun haluat lopettaa esityksen paina Esc-nappia.