Uncategorized

Laatujohtamisen periaatteet

VälimuistissaTehdyn tutkimuksen tavoitteena oli selkiyttää laatujohtamisen käsitettä. Laatujohtamisen ja -ajattelun tulee alkaa organisaation . Laadunhallintajärjestelmä ja yrityksen laatujohtaminen.

Selkeät periaatteet ja järjestelmälliset toimintatavat. TQM-Total Quality Management on kokonaisvaltaisen laatujohtamisen malli. Malli yhdistetään yleensä Demingiin, vaikka hän ei pitänyt itseään tqm:läisenä.

Kuvaan myös laatujohtamisen periaattei- ta uudistuvan johtamisen lähtökohdista.

Johdon työnohjausta käytetään vielä . Lean on laatujohtamisen periaatteiden soveltamista tuottamiseen. Sen sijaan, että keskitytään yksittäisiin asioihin, keskitytään kokonaisuuden optimoimiseen. Koulutuksessa tutustutaan FMEA:n periaatteisiin. On tärkeä tiedostaa, että laatutyön periaatteiden, menettelytapojen ja . Asiasanat: laatu, laatutyö, laatujohtaminen, laatutyökalu. Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (TQM) strategian.

Keskeinen periaate on että haluttuja ominaisuuksia. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä kokonaisvaltaisen laatujohtamisen käsitteet ja keskeiset periaatteet.

Hän osaa määritellä johtamisen . Kalvosarja esittelee laadunhallinnan keskeiset standardit, periaatteet ja käsitteet sekä tarjoaa näkökulmia standardien hyödyntämiseen. Tiivistelmä: Yksityisellä sektorilla laatujohtamisen merkitys on ymmärretty jo vuosia. Strateginen näkökulma prosessi- ja laatujohtamiseen. Organisaation laatutoiminnan kuvaaminen ja mallintaminen ja laatujohtamisen periaatteet. Laatujärjestelmät ja laatupalkintokriteerit.

Ympäristöasioiden hallinnan standardit ja järjestelmät. Mikä on laatujohtamisen keskeisin asiakkaisiin liittyvä tekijä? Laadi yrityksellesi laatujohtamisen keskeiset periaatteet ja ehdotus?