Uncategorized

Peltomaan laatutesti

Peltomaan laatutestin itsearviointilomake. Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 30. Peltomaan laatutesti –palvelun tarkoituksena on toimia viljelijän apuvälineenä.

Peltomaan laatutesti, Havainto- ja tuloslomake (Excel,kt). Ympäristösitoumuksen vaatimuksena on peltomaan laatutesti. Täytä peltomaan laatutesti -vaatimus kolmannen sitoumusvuoden loppuun mennessä. Valitse vaihtoehdoista arvioitavaa lohkoa ja viljelytoimia parhaiten kuvaavat pistemäärät.

Tuloksena saat suuntaa-antavan kuvan lohkon tilanteesta. Peltomaan laatutesti -sivustolta löydät kattavat ohjeet testikokonaisuuden tekemiseen ja tulosten tulkintaan sekä tulosten perusteella annettavat . Peltomaan laatutesti on yksi ympäristökorvausjärjestelmän vähimmäisvaatimuksia. Tiedotteessa on kerrotu yleisesti laatutestin tekemisestä, . Peltomaan laatutestin tarkoituksena on maan biologisten ja fysikaalisten ominaisuuksien määrittäminen ja maan laadun kokonaisvaltainen arviointi. Kasvi Peltomaan laatutesti.

Havaintojen ja mittausten teko-ohjeet. Peltomaan laatutesti on viljelijän ja neuvojan apuväline maan ominaisuuksien ja pellon kasvukunnon arvioimiseen sekä tarvittaessa maan . Täytä peltomaan laatutesti -vaatimus kolmannen (viimeistään 3.2018) sitoumusvuoden .