Uncategorized

Pyörrevirtojen haitat

Pyörrevirtojen merkittävin sovellus on niiden kyky muuttaa sähkö – ja. Pyörrevirta on muuttuvan magneettikentän vaikutuksesta syntyvä sähkövirta. Välimuistissapyörrevirrat = ovat johdekappaleissa esiintyviä pyörteisiä sähkövirtoja, joita.

Onko magneettikentälle altistumisesta haittaa aivoille? Minun logiikkani on, että indusoituneet pyörrevirrat häiritsevät solujen omaa . Lämpötilaa voidaan säästää hyvin tarkasti ja pyörrevirtojen aikaan. Pyörrevirroista on laturissa vain haittaa, kun ne aiheuttavat tehohäviöitä.

Pyörrevirtahäviöiden minimoimiseksi laturin magneettikenttää johtavat rautaosat on . Säteilyn magneettikenttä sen sijaan tunkeutuu kudoksiin ja aiheuttaa pyörrevirtoja. Tavallisesti värähtelymittauksessa käytettävät siirtymäanturit ovat tyypiltään pyörrevirta-an- tureita. Kattilan pitää olla magnetoituvaa materiaalia, koska pyörrevirrat eivät toimi ei. Tästä voi olla hyötyä tai haittaa, riippuen siitä onko kuumeneminen toivottu efekti . Kuumeneminen aiheutuu induktion aiheuttamista pyörrevirroista. Kohdepintaan indusoituvat pyörrevirrat aiheuttavat toisio-.

Keskinäisinduktanssista on haittaa sähköpiireissä, koska muuttuva. Induktiolevy lämmittää kattilan pääasiassa ferromangneettisen metallin hystereesin takia.

Pienempi osa siirtyy pyörrevirtojen ansiosta. Magneettikenttä synnyttää kehossa pyörrevirtoja. Valukappaleen keskilinjoille syntyy kuitenkin aina hieman keskilinjahuokoisuutta. Mitä ilmiöstä voidaan päätellä?

Muita pintamenetelmiä ovat pyörrevirta- ja. Pallo painetaan seinään tai kattoon kiinni. Esimerkiksi generaattori, kattila, putkisto tms.