Uncategorized

Tuotteen takuu laki

Siirry kohtaan Tuotevahingot – Tuotteen valmistaja tai maahantuoja on tuotevastuulain mukaisesti vastuussa vahingoista, joita tuotteesta aiheutuu . Laki ei määrää antamaan takuuta, vaan sen antaminen on vapaaehtoista. Takuu annetaan tuotteelle ja se pysyy voimassa, vaikka tuote vaihtaisi omistajaa.

Mikäli tuotteella ei ole takuuta, määräytyy myyjän vastuu tuotteen ominaisuuksista lainmukaisten virhesäännösten perusteella. Takuu on myyjän, valmistajan tai maahantuojan antama. Laki ei myyjää sijaislaitteen antamiseen velvoita, mutta se on hyvää palvelua!

Takuutuotteen virhevastuun kannalta ei ole merkitystä sillä, kuka tavaran. Kuluttajansuojalaissa ei ole määritelty tuotevirheiden tarkkoja vastuuaikoja. Jos ostamasi tuote on viallinen tai se ei näytä samalta tai ei toimi siten.

Kun elinkeinonharjoittaja myy tavaran tai palvelun kuluttajalle verkossa tai muuten etämyyntinä (esimerkiksi puhelimitse tai postimyynnissä) tai . Tietoja takuuseen vetoamisen ehdoista ja ostoksen peruuttamisesta: . Laki kuuluu oikeudenalojen systematiikassa kauppaoikeuden piiriin tai. Esimerkiksi tuotteelle myönnetty takuu aiheuttaa usein epätietoisuutta, sillä kuluttajat . Laki edellyttää tuotteen tavanomaista käyttöä, ja korjauskustannuksista vastataan sen mukaan, .

Laki koskee soveltuvin osin myös irtaimen omaisuuden vaihtoa. Sama on voimassa, jos myyjä on antamalla takuun tai vastaavanlaisen sitoumuksen ottanut . Samoin maksaja on velvollinen maksamaan lain mukaiset perintäkulut, jos on. Ostin netistä yksityiseltä myyjältä lapselleni haalarin, tuote olikin rikki, vaikka piti olla ehjä.

Jos laite vaihdetaan takuun perusteella uuteen, ei vaihto pidennä . Tuotevastuulaki koskee irtainten esineiden henkilölle tai henkilön omaisuudelle aiheuttamia vahinkoja, ei siis vahinkoja jotka aiheutuvat itse tuotteelle. Vaikka takuuaika olisikin jo päättynyt, yrityksen vastuu tuotteen. Suomessa kuluttajalla on lain mukaan oikeus saada tarpeelliset käyttöohjeet.

Jos EU-alueelta ostetun tuotteen takuukorjaus ei hoidu . Verkkokaupassa tuotetietojen kohta ”tekstitys” oli ollut tyhjä. Kameran takuu oli voimassa, ja kaupanteosta oli vain kuukausi. Valituksen laatimisesta ei lain mukaan saa korvausta.

Takuun päättyminen ei päätä yrityksen vastuuta tuotteen laissa tarkoitetusta virheestä. Kun ostat Applen tuotteita, sinulle kuuluvat Applen yhden vuoden rajoitetun takuun ja valinnaisen AppleCare Protection Plan -turvan lisäksi Euroopan unionin . Takuun tarjoaa yksityisasiakkaalle laissa nimettyä virhevastuuta paremmat. Jos tuotteessa on takuun piiriin kuuluva vika, tuote huolletaan tai .